2018 Year-End QMS Charity in Sa Đéc, Đồng Tháp

Đặc Biệt Cảm Tạ:  Xin chân thành cảm tạ Chị bạn Trần Ngân (Tiệm Tài An) tại quê nhà đã gíup đã hướng dẩn Hội Bác Ái QMS Foundation cùng đi viến thăm các trung tâm bảo trợ và chùa Kim Bửu v.v…

Dear Team
We have visited several places and decided to contribute cash and rices to the following:
  1. The poor elderly (Trung Tâm bảo trợ Xã hội Đồng Tháp. Viện Dưỡng Lão người gìa, Disable and orphan children) in Cao Lanh.
  2. Chùa Kim Bửu nơi nuôi dưỡng lão và cô nhi (Lap Vao, Dong Thap)
  3. Ban Bảo Trợ Nhân Đạo Hội Chữ Thập Đỏ.
  4. Purchase rice to bring to Nhà Bếp Tình Thưong (At Sa Đéc hospital).
  5. Pre-Order and pay for rice to deliver to Chùa Bà on the date when Chùa Bà Phát Gạo event (Usually by the Year-end prior to Chinese New Year).
Please see attached for the fund report of 2018 Year-End QMS Charity Mission.

Don’t give to get. Give to inspire others to give

Quote from Simon Sinek
2018  Year-End QMS Charity Event in Sa Dec
DANH SÁCH NHÓM THIỆN TÂM QMS TRỢ GIÚP NGƯỚI KHÔNG MAY MẮN- SA ĐÉC
Chùa Bà (Qủy Phát Gạo), Tổ Từ Thiện Nhà Bếp Tình Thương, Ban Bảo Trợ Nhân Đạo – Hội Chữ Thập Đỏ, Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tháp và Chùa Kim Bửu- Lấp Vò, ĐT.
Nhà Bếp Tình Thương (Bệnh Viện Sa Đéc), Updated: 2/2/2018
Tên Họ 中文姓名 Hiệu Tiệm/沙瀝商號 Ngày nhận Tiền Số Tiền nhận
1 Trình Chí Tường (Thomas) 程 志 祥 Kiến Phát 10/1/2018 $500.00
2 Trương Văn Tư 張 文 四 Di An Hòa 10/14/2018 $500.00
3 Cao Ngọc Hà 高玉荷 Hưng Lợi 10/1/2018 $500.00
4 Lý Cẫm Phát 李 錦 發 Thái Hưng Long 10/4/2018 $500.00
5 Văn Tiến Hùng 文 進 雄 Tiệm Trà Thái Thành 10/1/2018 $200.00
6 Trương Chí Thành 張 志 成 Vĩnh An – 永 安 10/1/2018 $200.00
7 Trần Ái Lan 陳 愛 蘭 Dủ Phát 10/1/2018 $100.00
8 Lưu Tiên Vinh 劉 先 榮 Nguyên Hưng 10/4/2018 $100.00
9 Trần Trung Thành 陳 忠 誠 Dủ Phát 10/1/2018 $100.00
10 Trần Bích Hà & Quách Vỉnh Thọ 陳 碧 霞 & 郭永寿 Tân An/Phước Xương 10/2/2018 $100.00
11 Quách Vỉnh Hùng 郭 永 雄 Phước Xương 10/4/2018 $200.00
12 Giang Văn Phát & Nguyễn Thúy 江 丁 發 Vinh Phát 10/3/2018 $200.00
13 Phủ Chí An & Nancy 傅 志 安 Vạn Hưng 10/10/2018 $300.00
14 Lý Thống Nhơn & Lâm Cẩm Luyến 李 統 仁 & 林 錦 戀 Hàng Phong/ Minh Hưng 10/11/2018 $100.00
15 Nguyễn Mỹ Hoa (Jen’s friend) 10/12/2018 $40.00
16 Catha Cotton (Jen’s Co-worker) 10/12/2018 $20.00
Don’t give to get. Give to inspire others to give
Quote from Simon Sinek
BÁO CÁO TRỢ CHI 2018 YEAR-END GIÚP ĐỠ NGƯỚI NGHÈO SA ĐÉC Updated: 2/2/2018
Danh Mục Trợ Giúp Người nghèo Số Tiền VN Số Tiền USA
1 Giúp 2 tấn (2,000 Kg) gạo nhờ Chùa bà phát cho người nghèo Xem Biên Nhận Đính Kèm $19,200,000.00 $834.78
2 Giúp 2 tấn (2,000 Kg) gạo Cho Nhà Bếp Tình Thương tại Bệnh Viện Sa Đéc Xem Biên Nhận Đính Kèm $19,200,000.00 $834.78
3 Giúp 20 Triệu đồng (20,000,000đ) tiền mặt Cho cô nhi và cụ gìa tại Chùa Kim Bửu, Lấp Vò, Đồng Tháp Xem Biên Nhận Đính Kèm $20,000,000.00 $869.57
4 Giúp 11.1 Triệu (11,100,000đ) Cho cô nhi, cụ già, người bệnh tâm thần tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tháp Xem Biên Nhận Đính Kèm $11,100,000.00 $482.61
5 Giúp 1 tấn (1,000 Kg) gạo Cho Nhà Bếp Tình Thương tại Bệnh Viện Sa Đéc Xem Biên Nhận Đính Kèm $9,600,000.00 $417.39

 

This slideshow requires JavaScript.

Click on the Facebook Logo to link to post to view more pictures

Posted by Quang Minh School Alumni on Wednesday, November 7, 2018

 

Leave a Reply