2017 Year-End QMS Charity – We Donated 4 Tons of Rice and Hearing Aids supplies For The Less Fortunate in Sa Đéc

Đặc Biệt Cảm Tạ:  Xin chân thành cảm tạ Chị bạn Trần Ngân tại quê nhà đã gíup Hội Bác Ái QMS Foundation ban giao gạo tới Nhà Bếp Tình Thương và Chùa Bà Thiên Hậu Sa Đéc.

Don’t give to get. Give to inspire others to give
Quote from Simon Sinek

Dear Friends,

Thank you all for joining Hội Bác Ái QMS Foundation for this 2018 New Year Charity event to help bring food for the less fortunate in our home town SaDec.

We closed the book at this time with a total donation fund from everyone is $2900.00.
As I mentioned on my prior email, The total fund will be contributed to:
    1. Nhà Tình Thương (Orphan house)
    2. Bếp Ăn Tình Thương (Sa Đec Hospital)
    3. Chùa Bà Phát Go Event (Feb 10/11 2018)
    4. CED  http://www.ced.org.vn/
Unfortunately, After contact our friend- Ché Tran Ngan (Tai An) in SaDec, I just found out Nhà Tình Thương (Orphan house) have moved to a different location which is somewhere across our Sa Dec River (Bên Cồn) which is difficult to find. So I will opt-out the contribution to this place at this time.  We personally will visit the new location of Orphan house later when we return to Sa Dec next time.
As our plan, we have donated:
  • 2 tons of rice to Chùa Bà (Qủy Phát Gạo) $900
  • 2 tons of rice to Nhà Bếp Tình Thương  (Bệnh Viện Sa Đéc) $900
  • The remaining $1,100 US dollars will contribute in cash to CED Center Hearing Aids Fund, to help buy hearing aids for poor deaf children in Sa Đec.
 Below is the list of friends who made this 2018 New Year charity event happened.
2017  Year-End QMS Charity Event in Sa Dec
DANH SÁCH NHÓM THIỆN TÂM QMS TRỢ GIÚP NGƯỚI NGHÈO SA ĐÉC
Chùa Bà (Qủy Phát Gạo), CED Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Khiếm Thính,
Nhà Bếp Tình Thương (Bệnh Viện Sa Đéc), Updated: 1/21/2018
Tên Họ 中文姓名 Hiệu Tiệm/沙瀝商號 Ngày nhận Tiền Số Tiền Đóng Góp
1 Trình Chí Tường (Thomas) 程 志 祥 Kiến Phát 1/10/2018 $500.00
2 Trương Văn Tư 張 文 四 Di An Hòa 1/14/2018 $500.00
3 Cao Ngọc Hà 高玉荷 Hưng Lợi 1/12/2018 $500.00
4 Lý Cẫm Phát 李 錦 發 Thái Hưng Long 1/22/2018 $300.00
5 Văn Tiến Hùng 文 進 雄 Tiệm Trà Thái Thành 1/10/2018 $200.00
6 Trương Chí Thành 張 志 成 Vĩnh An – 永 安 1/10/2018 $200.00
7 Trần Ái Lan 陳 愛 蘭 Dủ Phát 1/10/2018 $100.00
8 Lưu Tiên Vinh 劉 先 榮 Nguyên Hưng 1/16/2018 $100.00
9 Trần Trung Thành 陳 忠 誠 Dủ Phát 1/15/2018 $100.00
10 Trần Bích Hà & Quách Vỉnh Thọ 陳 碧 霞 & 郭永寿 Tân An/Phước Xương 1/13/2018 $100.00
11 Quách Vỉnh Hùng 郭 永 雄 Phước Xương 1/16/2018 $100.00
12 Giang Văn Phát 江 丁 發 Vinh Phát 1/11/2018 $100.00
13 Lý Thống Nhơn & Lâm Cẩm Luyến 李 統 仁 & 林 錦 戀 Hàng Phong/ Minh Hưng 1/22/2018 $100.00
 Don’t give to get. Give to inspire others to give
Quote from Simon Sinek
BÁO CÁO TRỢ CHI 2017 YEAR-END GIÚP ĐỠ NGƯỚI NGHÈO SA ĐÉC Updated: 1/21/2018
Danh Mục Trợ Giúp Người nghèo Số Tiền VN Số Tiền USA
1 Giúp 2 tấn (2,000 Kg) gạo nhờ Chùa bà phát cho người nghèo $19,600,000.00 $900.00
2 Giúp 2 tấn (2,000 Kg) gạo Cho Nhà Bếp Tình Thương tại Bệnh Viện Sa Đéc $19,600,000.00 $900.00
3 Trợ giúp Tiển mặt cho CED Trung Tâm  Khiếm Thính $1,100.00
Sincerely,

 

HỘI BÁC ÁI QMS Foundation Team

This slideshow requires JavaScript.

 

 https://www.facebook.com/congdongnguoihoasadec/posts/707245892806775
 Đặc Biệt Cảm Tạ:  Xin chân thành cảm tạ Chị bạn Trần Ngân, Chị đã giúp sắp xếvới Chị Cúc kho Gạo Hòa Hưng mang 2 tấn gạo đến biếu cho Nhà Bếp Tình Thương – Tại Bệnh Viện Đa Khoa Sa Đéc.

Here the video clip recorded from last visit in New Year 2017.

Leave a Reply